Ismantorps fornborg


Under 2022 kan guidningar i fornborgen och i borgmarken göras för grupper på beställning. Även guidning för enskild kan bokas till ett lägsta gruppris. Följande alternativ erbjuds:

  • Guidning i fornborgen – borgens historia
  • Guidning i fornborgen och i borgmarken – flora ur ett kulturhistoriskt perspektiv och borghistoria
  • Borgberättelser – sägner och sånger
  • Guidning med fika – sittande utomhus vid Kaffestugans bord

Guidning kan bokas enligt överenskommelse med Ölandsguide Ann-Charlotte Magnusson via e-post.

Ismantorps fornborg. Foto: A-C Magnusson, 2020.

Kontakt:

E-post: a-c.magnusson@kulturtjanst.se